CİTTA SLOW TUTKUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Citta Slow tutkusu bilinmeyen bir şey değil. Önceki başkanlığında Seferihisar’ı bu konuma taşımıştı. Seferihisar, İzmir’in ilçeleri arasında bu kapsama yakın olanlardandı. Dolayısı ile çok da tartışılmadı bu durum. İzmir’de yapılan duyurulara bakıldığında İzmir metropolünün de Citta Slow topluluğuna kabul edildiği anlaşılıyor. Bu işlerde hatır gönül işler mi bilemem. Ama, […]

KAFA ATANLAR, KALIN KAFALAR, DANA DİLİ

Birisi 15 Temmuz’un yıldönümünde F 16’ya kafa attığını ileri sürdü. Böyle bir söz gerçekten söylendi mi? Söylendiyse söyleyenin akıl ve ruh sağlığını denetletmek akla getirildi mi? Her neyse! İyi niyetle yaklaşalım! F 16’ya kafa attığını ileri süren özverili vatandaşımızın darbeye tutkuyla karşı çıkışını biraz da abartıyla betimlediğini varsayıp geçelim. Kafa Atanlar Son günlerde bir şeylere […]

DENK BÜTÇE

Türkiye, tarihinin en ağır ve yıkıcı ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor. Bu seferkinin öncekilerden farkı üzerinde hak etiğince durulmuyor oluşudur. Ayrıca, muhalefetin de hatasıyla sorun faiz-döviz ikiliğine indirgenmektedir. Daha açık deyişle, “faiz düşürülmeseydi, kriz yaşanmazdı” izlenimi yaratılıyor. Kuşkusuz bu daha çok bir sonuç ve kesinlikle (ana) neden değil. Osmanlı aklını kullanmadığı için yıkılış yoluna girmişti. Bu […]

JOHANN GREGOR MENDEL 200 YAŞINDA

(1822-1884) Johann Gregor Mendel bugünkü Çekya’da dünyaya gelmiş, yaşam sürmüş ve ölmüş. Rahip olmasının yanı sıra adının önüne biyolog, matematikçi ve meteorolog unvanlarını ekletecek denli çok yönlü ve birikimli kişilik olarak tanınmış. Geniş kitlelerce tanınmışlığını bezelyelerle (Pisum sativum) yaptığı deneylere, bu deneylerdeki özenli gözlemciliğine ve bugün de geçerliliğini sürdüren “BASKIN” (Dominant) ve “ÇEKİNİK” (Resesif) gibi […]

TÜRKİYE ÇÖPLÜK MÜ?

Türkiye 10 yılı aşkın süredir insan deposu işlevi görür oldu. “İnsanlık namına” kılıflı bu süreç iktidarın gizli gündemiyle Avrupa’nın çıkarlarını ortak paydada buluşturmaktadır. Hemen her konuda Türkiye’yi boy hedefi yapan Avrupa’nın tampon Türkiye’den başka hiç bir konuda olmasa bile bu konuda son derece hoşnut olduğu açıktır. Yolda rastladığımız her 10 kişiden birinin yabancı olduğu ortamda […]

BAŞKA BİR DÜNYAYA DOĞRU

Günümüz dünyasının sorunları ancak emperyalizm gerçeğinden hareketle anlaşılabilir. Türkiye’yi hemen her 7-10 yılda bir yoklayan döviz krizlerini “faiz düşük tutuldu da oldu” tümcesiyle açıklamak aklın ve namusun gereği olamaz. Elinde ne var ne yoksa küresel egemenlere sunmuş, en iyi bildiği tarım-hayvancılıkta bile çıkış yolunu Sudan ve Venezüela’da arayan bir Türkiye’nin belirli aralıklarla boynunu giyotine uzatması […]

24 TEMMUZ SINAVI

Yakın tarihimizin her önemli günü aynı zamanda toplumsal sınava çekildiğimiz gündür. 24 Temmuz da öyle. Doğrudan Atatürk’e saldıramayanların önde gelen hedeflerindendir Lozan. Lozan’la toprak kaybettik bile derler. Son zamanlarda Lozan’a gizli maddeler eklediler. 100. yılında Lozan’ın geçerliliğini yitireceğini ileri sürdüler. Tüm bu cinliklerin altında yatan neden Cumhuriyet’e ve Atatürk’e saldırma içgüdüsüdür desek yanılmış olmayız. Lozan […]

EVRİMİN GÖRKEMLİ GÖSTERİSİ SÜRÜYOR

İnsan ve diğer gelişmiş canlılarda evrimden kaynaklanan değişiklikleri gözlemlemek zordur. Hiç kuşkusuz belgelemek olasıdır bu değişiklikleri. Bu noktada sorun bu türden evrimsel değişikliklerin bir insanın yaşamına sığmayacak denli uzun zamana yayılmasından kaynaklanır. Oysa ilkel canlılarda durum oldukça farklıdır. Özellikle bakterilerde ve virüslerde evrimi gözlemlemek değil yıllara, haftalara ve hatta günlere sığacak bir sürece dönüşüverir. Bir […]

SIKIYSA…

Bugün Cumhurbaşkanı’nın kabine toplantısı sonrası açıklamasına rastladım. Bakanlar Kurulu “kabine” oldu. Hemen her şeyin değiştirildiği, geçmişe ilişkin hemen hiç bir şeyin varlığını sürdürmesine izin verilmediği Yeni Türkiye algısına yönelik sayısız aygıttan birisidir bu önemsiz görünen ayrıntı. Ana gündem konusu öğrenci kredilerinin geri ödemesine ilişkin muştuyu verirken Cumhurbaşkanı her nasılsa sözü Bay Kemal’e getirdi. “Sıkıysa……” sözüyle […]

İMAMIN YAPTIĞI

Güncel konu hekimlere şiddet. Genele de yayılabilir. Şiddetin kaynağını şiddet eylemini yaşama geçirende olduğu kadar ona o gücü verende aranmalı. Yönetsel konumdakilerin şiddeti özendiren söz ve tutumlarına önceki yazılarda değinmiştik. Hekimi ya da bir başka uzman kişiyi değersizleştirmek, aşağılamak ya da itip kakmak tam da bu türden yaklaşımlara örnekler olarak tarihteki yerini almış durumda. Bir […]