SALGINDA BİLİM VE SİYASET

Korona salgınının verdiği sayısız derse akademik ortamla ilgili olanlar eklenmişti. Şimdi de, bilim-siyaset ilişkisi üzerine olan geçmişte benzeri yaşanmamış gelişmeler gözleniyor. Korona salgınıyla birlikte öne çıkan bilim kurulu özlemlerimizin gerçekleşmesi yolunda umutları yeşertmişti. Hiç olmazsa bundan böyle akıl ve bilim hak ettiği değeri bulur diye umutlanmıştık. Bu beklentiye karşılık, her geçen gün gözlemlerimiz özlemlerimizi doğrulamaktan […]

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MASKE

Maskenin inanç, törensellik ve başkaca gerekçelerle kullanımının geçmişi insanlık tarihi kadar eski olabilir. Bu yazının konusu doğal olarak maskenin güncel kullanımıyla sınırlı olacak. Yedi aydır yerkürenin bir numaralı gündem maddesi olan salgınla birlikte maske kullanımı da yaşamımıza girmiş oldu. Tıpta ve başka işkollarında maske zaten kullanılan bir gereçti. Salgın maskeyi gündelik yaşama ve sokaktaki insanın […]

YARASALAR DÜŞMANIMIZ DEĞİLDİR

XVIII. yüzyılda kendisini gösteren Sanayi Devrimi mesleksel becerilerin körelmesi sonucuna yol açmıştı. Hatta, işini yitiren pek çok kişinin Luddizm olarak da bilinen Makinekırıcılık akımına kapıldığı yazıldı tarihe. XXI. yüzyılın başında olduğumuz şu yıllarda her geçen gün yaşamımıza daha çok giren bilişimin mesleksel beceri yitiminin ötesine geçerek “hayat bilgisi” körelmesine yol açmasından kaygılanılmaktaydı. Araya giren beklenmedik […]

BCG – COVİD-19 İLİŞKİSİ ÜZERİNE…

Covid-19 henüz tanıdığımız, yaklaşım ve tedavi konusunda bilim ortamının alışılmış evreleri beklendiğinde geç kalma olasılığının yüksek olasılık olduğu güncel dert. Çin’de başlayan Covid-19 deneyimi, uzak ve yakın doğuda, Avrupa’da ve elbette ABD’de birikerek artıyor. Daha çok, önceden bilinen ve başka amaçlarla kullanımda olan ilâçların yeni duruma uyarlanması sürecini yaşıyoruz. Bir bakıma o yeni olmayan ilâçlara […]

KORONAYA TEŞEKKÜR

Uzun zamandır varlığı bilinen korona virüs biz insanları hastalandırıp öldürmeye başlayınca ilgimizi çekti. Yarasa, yılan, pangolin derken komplo kuramlarının sayısız çeşidi dile getirildi. Bu arada, virüsün kendi sağkalımı için gerçekleştirdiği evrimin biz insanların zararına sonuçlar yarattığına tanık olduk. Üç ayı aşkın süredir bir yandan virüsle savaşan insanlık diğer yandan savaştığı nanometrik protein sarmalını tanımaya çalışıyor. […]

EVRİMİN GÖRKEMLİ GÖSTERİSİ

Covid-19 Küresel Salgını aklın ve bilimin rehberliğinin önemini anımsatması bakımından önemli ders verdi. Her düşünceden, inançtan ve eğilimden olup can derdine düşenlerin akla ve bilime kulak vermeye zorunlu olmaları kuşkusuz değerli bir gelişme. Çokça sorulan bir sorudur! Özellikle de, evrimi küçümseyenler, böyle bir şeyin gerçek olamayacağını savlayanlar için kendilerini kurtarma sorusudur! Her ne kadar bilimin […]

İLÂÇ ENDÜSTRİSİ

Son zamanlarda tıp ortamı üzerine sayısız yazı yazıldı. Derinlemesine tartışmalar yapıldı. Soner Yalçın’ın Kara Kutu’sundaki son derece açık ve net yanlışlar doğal olarak öne çıktı. Kara Kutu’nun doğruları da vardı elbette. İngilizce “Big Pharma” olarak nitelenen ilâç endüstrisinin bu alanda sergilediği davranışlar da irdelenmeyi ve tartışılmayı hak ediyor. Özellikle tıp çevrelerinin bu konudaki çekinceli yaklaşımı […]

AŞILANMADAN ÖNCE DÜŞÜNMELİ Mİ? (*)

Soner Yalçın’ın son kitabı “Kara Kutu”yu toptancılık yapmadan, hekimlere, hekimliğe, akılcı ve bilimsel düşünceye yakışır biçimde sorgulamak gerekiyor. Çoğunlukla sosyal medya sınırlarına taşmayan, biçemiyle düzeyden yoksun, kabalığı rehber edinmiş yorum ve eleştiriler olmasa da olur! “Kara Kutu”nun aşı başlıklı bölümü bir halk sağlığı sorunu yaratmaya adaydır. AŞI KARŞITLIĞINA ANAYASA MAHKEMESİ DESTEĞİ Türkiye’ye egemen olan gerici […]

PAROLA : İŞLENMİŞ GIDA İŞARETİ : ŞİŞMANLIK (*)

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre dünyadaki şişmanlık oranı 1975’ten bu yana geçen 40 yılda 3’e katlanmış. Önemli bir güncel sağlık sorunu olduğu kuşku götürmez gerçektir. Durum böyle olunca şişmanlık pek çok bilim insanının ve dolayısı ile de bilimsel araştırmanın konusu oluyor. Son çalışmalardan kaynaklı sonuçlar bugüne dek bildiklerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşündürüyor. Bugüne dek […]

ADI ÇİÇEKTE YAŞAYAN DENİZCİ

Karadan, karadan gidilemeyen yerlere denizden erişildiği keşifler çağı bir bakıma dünyanın küçülmesi, dünyadaki canlı varlıkların değiş tokuşu olanağını yarattı. Avrupa merkezli deniz seyahatleri flora ve fauna değişimi işlevi de gördü. Uzaklara yolculuk insana özgü merakın yanı sıra değişen ekonomik ilişkilerin de kaçınılmaz gereğiydi. Uzaklardaki değerleri sahiplenmek, oralardaki ham maddeleri anavatana taşıyıp değerlendirmek önemli etkenler oldu. […]