SİVAS KONGRESİ, TIBBİYELİ HİKMET VE TARİH ÖĞRETİMİMİZ

Bu yıl Sivas Kongresi’nin 101. Yıldönümü kutlanıyor. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ve ona eşlik eden bir avuç insanın Anadolu serüveni tarih öğretimimizin yavanlığı ve yetersizliği sayesinde önemsizleştirilebilmiştir. “Aslında Kurtuluş Savaşı olmadı” ya da “Keşke Yunan Kazansaydı” diyebilen hıyanete eşdeğer tarih sayıklamaları ilk duyuşta sinirlerimizi gerse de kötü tarih anlatımı kadar tehlikeli olamaz. […]

MERAK ETTİKLERİM

HDP diye bir parti var bilindiği gibi. Öyle bir parti ki; o partiyle ilintisi ve terörle uzaktan yakından ilişkisi olmayanlara bile umut kaynağı olabildi geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca. İmralı sakininin yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde sokağa dökülmüş bu partinin mensupları. Merak ediyorum! Bir siyasi yapı terörle bağını bu denli açık şekilde ortaya koymuşken hâlâ açık […]

NİLHAN OSMANOĞLU’NA AÇIK MEKTUP!

Nilhan OSMANOĞLU hanımefendi, Parlamenter sisteme yönelik zehir, zemberek sözlerinizi benimsemesem de size kızamadım! Açık sözlülüğünüz, lafı döndürüp dolaştırmamanız hoşuma gitmedi değil! Hanedanla kan bağınız olduğu anlaşılıyor adınızın önüne konulan sıfatlardan. Bu ülkede yaşayan herhangi bir kimse de şu ya da bu şekilde Osmanlı torunu olduğunu yadsımaz. Beğensek de beğenmesek de atalarımızdır Osmanlılar! Bu çağda parlamenter […]

HAYIR’LI GÜNLER İÇİN…

Sayın milletvekili, Adına Anayasa tasarısı denen ama böylelikle yüce Anayasa kavramını ayaklar altına alan bir ucube olmaktan öteye gitmeyen düzenlemenin TBMM süreci sona erdi. HAYIR’lı olması dileğimdi. Ancak, başarılı olamadım! Bu tasarı referandumdan da onay alıp yaşama geçerse ülkemizin ve milletimizin nasıl lime lime olacağını sizlere anlatamamış olmak benim yeteneksizliğimdir. Türkiye’nin hiç bir şekilde gereksinimi […]

MİLLETVEKİLLERİNE (BİR KEZ DAHA) ÇAĞRI!

Değerli milletvekili, Size kısa zaman aralığında ikinci yazışım! Başka bir çok vatandaşımızın da benzeri bir etkinlik içinde olduğunu kestirebiliyorum. Amacım rahatsız etmek değilse de sarsmaktır, bir şekilde uyarmaktır! Baba tarafımdan dedem İstiklal Savaşı Gazisi’dir. Sonsuzluğa göçmüştür. Madalyası ve beratı tarafıma ait en değerli emanetlerdir. Onun anısına ve onların kuşağının çektiği sıkıntılar adına sizleri rahatsız etmeyi, […]

DÖRTLÜ ÇETE

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) TTB (Türk Tabipleri Birliği) Adları anılan dört önemli meslek ve emek örgütü çatıları altında kabaca milyon dolayında kişiyi barındırmaktadır! Bu yanıyla, dörtlünün önemli ve ağırlıklı olmaları umulur ve beklenir değil mi? Bu 4 örgüt Türkiye tarihi göz önüne […]

MESLEK ODALARI ÜYELERİNE VE EMEKÇİLERE AÇIK ÇAĞRI

ÖRGÜTLERİ TANIYALIM! Kare asları gibiler! Tutumları, söylemleri ve eylemleri aralarına kopya kâğıdı konmuş gibi aynı! Yılın dibini gördüğümüz bugünlerde kapanışı da birlikte yapıyorlar! Barış, için kan dökülmemesi için bugün (29 Aralık 2015) üyelerini iş bırakmaya çağırıyorlar! DİSK, KESK, TMMOB ve TTB aritmetik olarak kabaca milyon dolayında kişinin üye olduğu örgütler. Gerçek ise bu görkemli sayının […]

BİLİME ÖZGÜRLÜK, RENNAN PEKÜNLÜ’YE ADALET!

Duyarlı Kitlelere DUYURUYORUZ, Sorumluları UYARIYORUZ..   Türk Astrofizikçi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü 27 Kasım 2014 gününden beri Foça Cezaevi’ndedir. Anayasa Mahkemesi kararları ile “türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu” belirlenmiş, Yargıtay ve Danıştay kurulları bu doğrultuda hükümler vermiş, YÖK(Yükseköğretim Kurulu) üniversitelere bu yasakları duyurmuş ve uygulanmasını istemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu uygulamayı Avrupa […]

RENNAN PEKÜNLÜ KOMİTESİ ÇAĞIRIYOR!

RENNAN PEKÜNLÜ KOMİTESİ ÇAĞIRIYOR! 5 ŞUBAT 2015 İZMİR ADLİYESİ SAAT 10:00 Yunanistan seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablo pek çoğumuzun hayranlığını kazandı! En çok da yeni Başbakan Çipras’ın Din-Devlet işlerini ayırma kararlılığı ve göreve başlarken dinsel ant içmemesi! Oysa, bizlerin hayranlığını kazanan bu durum yaklaşık 90 yıldır söz konusuydu yaşadığımız topraklarda! Anayasaya aykırı bir şekilde yargılanan […]

STARZBURG’A DOĞRU!

STRAZBURG’A DOĞRU! AİHM Büyük Daire 28 Ocak’ta 2013 yılının aralık ayında yine AİHM tarafından alınmış olan kararı kesinleştirecek. Yanlı, yansız tüm gözlemcilerin uzlaştıkları nokta farklı bir karar alın(a)mayacağı yolunda! Dava, Perinçek-İsviçre adını taşısa da gerçek adı Türkiye-Emperyalizm davasıdır. Ermeniler bu davanın öznesi değil, olsa olsa nesnesidirler. Bu önemli noktanın ayırdında olmak ve olaya bu bilinçle […]