14 MARTA İHANET

Yaklaşık 10 yıl boyunca İzmir Tabip Odası’na çeşitli organlara seçilerek hizmet verdik. Bu süreçte bir meslek örgütü olarak üyelerin özlük haklarını savunmak, toplum sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek öncelikli görevimiz oldu. Çok önemli ve vazgeçilmez kırmızı çizgimiz 14 Mart ruhuna, Tıbbiyeli Hikmetlere ve elbette ülkemizin kurucusu büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıktı. Atatürk’ün en büyük eserim […]

TTB’YE ÇAĞRI!

Son 30 yılı ülkemizin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne karşı adayan TTB’ye (Türk Tabipleri Birliği) çağrıda bulunuyoruz. Çağrılarımızı toplasak hatırı sayılır bir oyluma erişir. Biraz kanıksamış olsak da bunu yapmaktan yorulmadık, bıkmadık, usanmadık! Oturup konuştuğunuzda bizim ülkemizin birliğiyle ve dirliğiyle sorunu yoktur, olamaz diyenlerin hemen her gündeme gelişlerinin yıkıcı bölücülük olması sıradan bir rastlantı olabilir mi? […]

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SALGIN HASTALIKLAR

Küresel ölçekli şaşkınlık yaşanıyor bugünlerde. Küreselleşmiş dünya, gözle görülemeyecek kadar küçük bir organizmaya teslim olmuş durumda. Yakın geçmişte yaşanmış salgınları anımsamanın tam da sırası. 2002-2003 SARS Salgını! 2015-2016 ZICA Salgını! 2014-2016 EBOLA Salgını! Kuşkusuz önemli salgınlardı. Ama, hiç birisi KÜRESEL SALGIN (Pandemi) düzeyine erişmiş değildi. Her birisi şu ya da bu şekilde denetim altına alınabildi. […]

ON DÖRT MART’IN ANLAMI

Evrensel olarak Pi günü olarak kutlanan 14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olma özelliğine de sahiptir. Bu yanıyla bize özgüdür.Adına bakıldığında tıpla ilgisi üzerinden sınırlı anlam yüklenmesi de olağandır bu güne. Ancak, çok daha fazlasıdır 14 Mart. OSMANLI ÇÖKERKEN, MODERNLEŞME BAŞLARKEN Parlak günlerini geride bırakan Osmanlı hızla gerilemeye başlamıştır. Kazanılan savaş yok gibidir. Buna karşılık 3 […]

KORONA VİRÜS BİYOLOJİK SİLAH MI?

Çin’deki salgın hastalık farklı açılardan da tartışılıyor. Çin’e ve Çinlilere yönelik aşağılayıcı yaklaşım insanlığın başını önüne eğdirecek boyutlara ulaşmış durumda. Diğer yandan, hastalığın kaynağı da tartışmanın odağındaki bir başka başlık! Yarasayla başlayan yılanla süren kaynak arayışı son günlerde çoğumuzun adından ve varlığından henüz haberdar olduğu pangoline yöneldi. Bu bağlamda öne çıkan bir başka tartışma “Corona […]

BÜYÜK İNSANLIK

Dünya ve insanlık yılbaşından bu yana Çin’de patlak veren salgınla yatıp kalkar oldu. Can alabildiğine göre çok tehlikeli hastalık etiketi çoktan yapıştırıldı Coronavirüs enfeksiyonuna. Biz bu filmi daha önce de görmüştük dedirten gelişmeler yaşanıyor. Havaalanlarına sıcaklıkölçer aygıtlar yerleştirerek korku ve ürküyü uyarmak hemen her seferinde ilk atılan adım oluyor. Bir de insanlara maske taktırıp sokaklara […]

TIPTA FETVA!

AŞILANMAMA CAN ALIYOR Dünyayla birlikte Türkiye içinde bulunduğumuz çağla uyuşmayan bir sürece kapılmış gidiyor. Bir yandan aşı tartışılırken diğer yandan DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) kaynaklı bildirim1 kızamıktan ölümlerde sıçrama olduğuna dikkat çekiyor. Aklın ve bilimin yol göstericiliği yerini dayanaktan yoksun varsayımlara bırakıyor. Küresel ölçekli bu akla zarar ortamda Türkiye’nin başındaki bir diğer dert de “dinselleşme” […]